hai anh em ruột!

N͏g͏͏h͏͏ệ A͏n͏͏: R͏a͏͏ s͏͏ô͏͏n͏͏g͏͏ t͏͏ắm͏͏ m͏͏άt͏͏, h͏͏a͏͏i͏͏ a͏͏n͏͏h͏͏ e͏͏m͏͏ r͏͏u͏͏ột͏͏ đ͏͏u͏͏ối͏͏ n͏͏ư͏͏ớc͏͏: C͏h͏͏a͏͏ m͏͏ẹ g͏͏ào͏͏ k͏͏h͏͏ᴏ́c͏͏ t͏͏h͏͏ư͏͏ơ͏͏n͏͏g͏͏ t͏͏ȃ‌ּ͏͏m͏͏ H͏a͏͏i͏͏ c͏͏h͏͏άu͏͏ n͏͏h͏͏ᴏ̉ ở x͏͏ã L͏ư͏͏u͏͏ S͏ơ͏͏n͏͏, h͏͏u͏͏y͏͏ện͏͏ Ð͏ô͏͏…

Đứa con 2 mặt

Tình yêu vô điều kiện: Tình cảm sâu sắc của người mẹ dành cho đứa con 2 mặt của mình, bất chấp sự né tránh của người…

Đứa con 2 mặt

Tình yêu vô điều kiện: Tình cảm sâu sắc của người mẹ dành cho đứa con 2 mặt của mình, bất chấp sự né tránh của người…

Đứa con 2 mặt

Tình yêu vô điều kiện: Tình cảm sâu sắc của người mẹ dành cho đứa con 2 mặt của mình, bất chấp sự né tránh của người…

Đứa con 2 mặt

Tình yêu vô điều kiện: Tình cảm sâu sắc của người mẹ dành cho đứa con 2 mặt của mình, bất chấp sự né tránh của người…

Đứa con 2 mặt

Tình yêu vô điều kiện: Tình cảm sâu sắc của người mẹ dành cho đứa con 2 mặt của mình, bất chấp sự né tránh của người…

Đứa con 2 mặt

Tình yêu vô điều kiện: Tình cảm sâu sắc của người mẹ dành cho đứa con 2 mặt của mình, bất chấp sự né tránh của người…

Đứa con 2 mặt

Tình yêu vô điều kiện: Tình cảm sâu sắc của người mẹ dành cho đứa con 2 mặt của mình, bất chấp sự né tránh của người…

Đứa con 2 mặt

Tình yêu vô điều kiện: Tình cảm sâu sắc của người mẹ dành cho đứa con 2 mặt của mình, bất chấp sự né tránh của người…

Đứa con 2 mặt

Tình yêu vô điều kiện: Tình cảm sâu sắc của người mẹ dành cho đứa con 2 mặt của mình, bất chấp sự né tránh của người…